Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur anmäler jag ett svartbygge?

Om något som kräver bygg-, rivnings eller marklov har utförts utan att kommunen har beviljat lov, kallas det för olovligt byggande eller ”svartbygge”.

Om du vill anmäla att någon byggt utan lov kan du använda vår e-tjänst "Anmälan om störning, olägenhet eller olovlig åtgärd". Fyll i vad du observerat så registrerar vi din anmälan.

Till "Anmäl störning, olägenhet eller olovlig åtgärd">>