Hur anmäler jag att grannens tomt inte sköts?

Byggnader och tomter ska hållas i ett vårdat skick. Det skapar en trevlig omgivning för både boende och besökare. Som fastighetsägare måste du hålla din tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte.

Vill du anmäla att din granne inte sköter sin tomt kan du använda vår e-tjänst "Anmälan om störning, olägenhet eller olovlig åtgärd". Fyll i vad du observerat så registrerar vi din anmälan.

Till "Anmäl störning, olägenhet eller olovlig åtgärd">>

Förslag på sidor