Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur lång tid tar det att få ett bygglov/förhandsbesked?

Hur lång tid ditt ärende tar beror på hur omständigheterna ser ut i just ditt ärende. En del ansökningar är mer komplexa än andra och det innebär att utredningen blir mer omfattande.

Kommunen ska besluta om din ansökan om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Kommunen får förlänga handläggningstiden en gång med ytterligare tio veckor om ditt ärende kräver vidare utredning.