Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur söker jag bygglov och hur går det till?

Ska du bygga helt nytt ska du först ta reda på vad du får lov att göra på den tänkta platsen. Om marken inte är detaljplanerad eller avstyckad ska du söka ett förhandsbesked. Det finns även åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan.

Läs mer om hela Bygglovsprocessen.