Gäller Bygga, Bo och Miljö

Kan man under och efter handläggningens gång ändra något i bygglovet?

Under handläggningens gång kan du ändra i din bygglovsansökan.

När beslut om bygglov är taget kan du inte längre ändra. Om dina planer ändras och du vill bygga något annat än du fått bygglov för krävs det en ny ansökan och ett nytt bygglovsbeslut.

Skulle du vilja återkalla din bygglovsansökan innan ärendet är beslutat så går det bra, men du får betala avgift för den nedlagda handläggningstiden.

Läs mer om bygglovsprocessen