Gäller Bygga, Bo och Miljö

När måste jag börja bygga och hur länge gäller mitt bygglov?

Du måste börja bygga inom två år från att beslutet vann laga kraft, annars upphör lovet att gälla. Arbetet ska vara avslutat inom fem år.

Läs mer om bygglovsprocessen