Gäller Bygga, Bo och Miljö

Behöver jag installera golvbrunn i garaget?

Golvbrunn bedöms normalt inte nödvändigt i ett villagarage som endast används för privat bruk. Rekommendationen är därför att inte installera golvbrunn utan att tänka igenom behovet och att titta på andra lösningar. Det kanske är lämpligt att istället installera en avdunstningsränna som då inte har något utlopp. Anledningen är att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag är högre än nyttan med att ha en golvbrunn.

Finns behov av en golvbrunn ska det motiveras. Vid eventuell installation gäller att golvavlopp inte får anläggas utan rening och det får inte ledas till avloppsanläggning som är till för WC- och BDT (bad, disk, tvätt) -vatten från hushållet.

Om avloppsvatten från exempelvis diskbänk, utslagsvask, toalett, tvättmaskin ska ledas från tillbyggnaden/garaget/förrådet till befintlig avloppsanläggning ska detta anmälas separat till bygg- och miljöprövningsenheten som en ändring för avloppsanläggningen.