Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur nära allmän väg inom och utanför detaljplanerat område får jag bygga?

Inom detaljplanerat område regleras byggnaders avstånd till väg genom planbestämmelser. Utanför detaljplanerat område kan förutom bygglov även tillstånd enligt Väglagen 47§ krävas.