Gäller Bygga, Bo och Miljö

Vad får jag bygga på min tomt inom detaljplanelagt område?

Varje detaljplan är unik och bestämmelserna varierar från fall till fall. Kontakta oss på byggavdelningen så hjälper vi dig att ta fram de uppgifter du behöver.