Var gäller strandskydd?

Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. För känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter. Det finns några platser där strandskyddet är borttaget, oftast är detta inom tätort.

Du kan ta reda på om ett område ligger inom strandskydd via Uddevalla kommunkarta. Är du osäker, kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Till kommunkartan, strandskydd>>

Förslag på sidor