Gäller Bygga, Bo och Miljö

Varför blir det vitt skum vid stranden?

Ibland blir det ett vitt, gulvitt eller brunaktigt skum i bäcken eller vid stranden efter kraftiga eller långvariga regn. Det beror på att när regnvatten sköljer genom marken i framförallt skog och myrmark, så virvlar naturliga humusämnen i marken med och bildar skum. Skummet flyter med bäckar ut i havet och kan lägga sig utefter strandkanten.

Ett sådant naturligt skum av humusämnen luktar inget eller kan lukta som jord. Färgen är enbart vit, gulaktig eller brun. Naturligt skum av markens humusämnen är helt ofarligt och försvinner efter en tid.

Det finns ett annat sorts skum som orsakas av tvättmedel. Sådant skum luktar tvål, olja, eller avfettning och kan skimra i färgglada färger.

Om du ser skum i vattenbrynet och undrar varför det är skummigt, lukta och titta gärna närmare på skummet. Om du tycker att skummet luktar tvål eller olja och skimrar i olika färger kan det ha skett ett utsläpp någonstans, och då kan du höra av sig till kommunen via vårt kontaktcenter.

En bild på naturligt skum utefter en strandkant

Naturligt skum orsakat av markens humusämnen