Gäller avlopp- och kretsloppssystem

Är Uddevallas kretsloppssystem den bästa lösningen?

Att få näringen i toalettvatten i ett kretslopp är en miljömässigt överlägsen lösning eftersom näringsämnen i toalettvattnet återvinns och används som en resurs istället för att spolas bort.

Det finns andra system för att få näringen i toalettvattnet i ett kretslopp, exempelvis torrtoaletter eller urinsorterande toaletter, som också är bra ur miljösynpunkt. Uddevalla har valt systemet med toalettvatten till slutna tankar utifrån att det är enkelt och relativt billigt för fastighetägare och ger en möjlighet att behålla sina vattentoaletter.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00