Gäller avlopp- och kretsloppssystem

Det finns andra avloppslösningar som också är ”kretslopps­anpassade”, är det någon skillnad?

Fosforfällor, eller kalkfällor, binder fosforn från avloppsvattnet i fällans kalkmaterial och det kalkmaterialet går sedan att sprida på åkermark så att fosforn återförs i kretslopp. Kvävet från avloppet tas tyvärr inte omhand i kretslopp med en sådan lösning.

De flesta reningsanläggningar som renar avloppsvatten här i Uddevalla behöver klara av att rena bort 50 %, hälften, av kvävet i avloppet. Det sker genom att det omvandlas till kvävgas till atmosfären. I många minireningsverk sker det genom att avloppsvattnet luftas och i modulbäddar sker det i modulerna. Men, det innebär också att den andra hälften av kvävet i avloppet rinner vidare ut i diket eller bäcken där vattnet leds ut. Kväve är inte en ändlig resurs som kommer att ta slut, men det är mycket energikrävande att framställa. Vid framställning tas kvävgas från atmosfären och omvandlas till ”fast” kväve som vi kan sprida som konstgödsel på vår åkermark. Därför är det viktigt att se till att kvävet från våra avlopp också kommer i kretslopp. När toalettvatten sprids på åkermark återförs all näring i kretslopp.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00