Gäller avlopp- och kretsloppssystem

Finns det risk för spridning av antibiotikaresistens när man använder toalettvatten som gödning?

Idag diskuteras den oroande ökande antibiotikaresistensen mycket. Man kan konstatera att eftersom klosettvatten hygieniseras innan det sprids som gödselmedel kommer 99,999% eller fler av de bakterier som bär på antibiotikaresistens att avdödas. Detta innebär att risken för eventuell spridning av antibiotikaresistens från dessa bakterier har minskat i motsvarande mån. De eventuella antibiotikaresistenta bakterier som hamnar i marken, hamnar i ett mikrobiologiskt mycket aktivt system med stor konkurrens, och där de, om de överlever, inte så lätt kan spridas vidare till människor.

Antibiotika används också inom djurhållningen. Sverige har länge arbetat förebyggande och har idag en av Europas lägsta användning av antibiotika inom djurhållning, mindre än vad som ges till människor. Däremot så sprids stallgödsel utan föregående behandling vilket talar för att risken för spridning av antibiotikaresistens ändå är större vid spridning av djurgödsel jämfört med behandlat toalettvatten.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00