Gäller avlopp- och kretsloppssystem

Finns en verklig miljönytta med kommunens kretsloppssystem?

Det finns flera faktorer som ger verklig miljönytta med att få näring från toalettvatten i ett kretslopp.

  • Återanvända fosfor/minskat behov av konstgödsel: Fosfor är ett helt grundläggande och nödvändigt näringsämne. Tillgång till fosfor är begränsad och kommer inte att kunna möta efterfrågan i framtiden. Åtgärder måste därför göras för att effektivisera användningen och återanvända fosfor. I Sverige finns ett miljömål om att återvinna 40 procent av fosforn från avlopp. När toalettvatten sprids på åkermark gödslas marken med återvunnen fosfor. Det innebär också att lantbrukaren behöver mindre konstgödsel.
  • Minskad övergödning: Näring som fosfor, kväve och kalium i toalettvattnet gödslar nu åkermark istället för att hamna i vattendrag. Övergödning innebär att näring hamnar i stora mängder i vatten. I vattnet medför näringen att olika alger och andra växter växer i mycket stor omfattning. I värsta fall gör nedbrytningen av allt material som sjunker till botten att syret tar slut och djur som lever på botten dör av syrebrist.
  • Minskade transporter: När lantbrukare utspridda i kommunen tar emot toalettvatten så behöver inte innehåll i slutna tankar transporteras in till Uddevallas reningsverk, Skansverket. Toalettvattnet lämnas istället lokalt till lantbrukaren.

Det finns också andra vinster med systemet utom de rena miljövinsterna. Fastighetsägare har möjlighet till en enklare och i många fall billigare avloppslösning. Lantbrukare i kommunen får möjlighet att få näring till ett lägre pris, med minskade risker för förorening av dricksvattenbrunnar och badvatten i tätbebyggda områden. Det också en början för kommunen att leva upp till miljömål om återföring av fosfor.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00