Gäller avlopp- och kretsloppssystem

Finns det något ekonomiskt stöd att söka?

Det finns inget ekonomiskt stöd att söka när man ska anlägga avlopp. Däremot kan arbetet av avloppsanläggningen ge dig rätt till rotavdrag.

Läs mer på skatteverkets hemsida