Gäller Bygga, Bo och Miljö

Är det inte för få klassrum för moderna språk?

Det kommer att finnas fler klassrum än idag att tillgå. Åk 6 kan dessutom ha moderna språk i sin hemvist.

Fler möjligheter till flexibla lösningar för lokalutnyttjande på hela F-9 enheten.