Gäller Bygga, Bo och Miljö

Är det inte för få klassrum?

I 7-9 huset finns 9 klassrum som är teorisalar/hemklassrum till 9 klasser, utöver detta finns 9 specialsalar samt idrottssalar. Idag på Linnéaskolan finns 11 teorisalar/hemklassrum till 12 klasser samt 7 specialsalar och idrottssalar. (åk 6 kommer dessutom till Linnéa för moderna språk)