Gäller Bygga, Bo och Miljö

Det verkar bli trånga utrymmen?

Den nya skolan blir inte trång. Hemvisterna där eleverna har större delen av sin undervisning innebär ett mindre sammanhang och goda förutsättningar för en trygg miljö. Varje arbetslag har sitt arbetsrum i hemvisten vilket innebär att vuxennärvaron är god bland samtliga elever.