Gäller Bygga, Bo och Miljö

Får inte lärarna sämre överblick i den nya skolan?

Skolan byggs med förutsättningar för vuxna att finnas nära eleverna. I läraruppdraget ingår att vara närvarande och bygga relationer. Torgens öppna ytor ger möjlighet till överblick.