Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur har kommunen tänk gällande trafiksituationen?

Leveranser kan ske vid olika platser i utkanten av skolbyggnaderna. Ex egen vändzon vid Hällelider för leveranser utanför köket samt vid Krokusvägen för 7-9 byggnaden. Tunga transporter hänvisas till vändzonerna. Skyltar förbjuder genomfart av tung trafik.

Personalparkering placeras ca 350 meter från skolan och kommer därmed inte att påverka skolområdet.