Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur tänker kommunen gällande trygga och säkra skolvägar?

Säkra skolvägar, gång och cykelvägar, finns redan idag och dessa kommer att rustas upp.