Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur tillgodoses skolbaserade aktiviteter för att öka aktivitet hos barn och ungdomar?

Möjlighet till aktivitet kommer att tillgodoses i den nya skolan. Skolgården innehåller olika aktivitetszoner som ska inspirera till olika former av aktivitet för alla åldrar. Här finns också miljöer som är lämpliga för uteundervisning i flera olika ämnen.