Gäller Bygga, Bo och Miljö

Måste inte lärare flytta runt i den nya skolan?

Det är vanligt att lärare i åk 7-9 har lektioner i olika klassrum. Hemvisterna, där varje klass har ett eget klassrum, ska användas så att arbetslagets klasser har sina flesta lektioner där. Arbetslagets lärare i teoretiska ämnen kan därför ha många lektioner i samma klassrum och eventuell förflyttning blir kortare sträckor. Hemvister skapar trygghet och tillhörighet för elever.

Lärare som undervisar i praktisk-estetiska ämnen undervisar och har sitt material i specialsalarna.