Gäller Bygga, Bo och Miljö

Vad är rekommenderad skolgårdsstorlek?

För bygglov i Uddevalla kommun gäller Boverkets rekommendation gällande friyta (BFS:2015:1-FRI 1) 30 kvm/elev i grundskolan.