Gäller Bygga, Bo och Miljö

Har man haft medborgadialog om byggnation av skolan?

Ett så kallat samrådsförfarande där allmänheten har fått yttra sig har inte genomförts då arbetet sker utifrån befintlig detaljplan. Under bygglovsprocessen som sker under den senare delen av 2022 kommer sakägare som till exempel grannar och kulturskolan få yttra sig.

Följande informations- och dialogmöten har genomförts

2021-12-16 Informationsmöte för allmänheten. 

2022-01-25 möte med den närliggande bostadsrättsföreningen 

2022-02-07 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 

2022-03-09 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 

2022-03-14 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 

2021-06-2022-03 Dialog med berörd personal, fackliga representanter och skyddsombud 

2022-05-09 Dialog om trafiklösningar 

2022-05-16 Dialog om trafiklösningar 

2022-05-16-2022-05-22 Möjlighet att lämna kommentarer på trafiklösningar på uddevalla.se

2022-05-16 Dialog skolgårdens utformning 

2022-06-01 Dialog om lärmiljön