Gäller Bygga, Bo och Miljö

Är det inte så att internationell forskning visar att skolor med max 400-500 elever fungerar bäst och är mest effektivt?

Svårt att dra för stora slutsatser av jämförelser med andra skolsystem. Olika förutsättningar råder gällande lagstiftning, styrdokument och resurstilldelning.