Gäller Bygga, Bo och Miljö

Är stora skolor en fördel för utbildningsresultaten?

Skolstorlek har en begränsad betydelse för studieresultat. Det mest viktiga är behöriga och kompetenta pedagoger.

John Hatties forskning bygger på mycket omfattande data och han påvisar genom sin forskning att det som har betydelse för elevernas resultat är läraren, synen på lärande och fokus på strategier för lärande. (Visible Learning, 2008)