Gäller Bygga, Bo och Miljö

Finns det ingen sal för NO-lab åk 4-6?

I dagens skolor saknas ofta tillgång till labmöjligheter för yngre elever. Möjligheter till laborationer behövs för att nå kunskapsmålen i åk 6. Tillgång till NO-lab för åk 4-6 blir en förbättring i den nya skolan.