Gäller Bygga, Bo och Miljö

Finns det inte risk för att eleverna åk 7-9 kommer att stanna i F-6 huset på matrasten?

Detta fungerar idag när åk 7-9 äter i Folkhögskolans matsal. I nya skolan har 7-9 en egen entré och matsalen går att dela av i mindre delar.