Gäller Bygga, Bo och Miljö

Har kommunen tänkt på barnrättsperspektivet?

En referensgrupp av elever kommer att få granska och komma med synpunkter på skolgårdsritningen samt interiör miljö tex matsal, torg och bibliotek.