Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur har kommunen tänkt gällande placering av specialsalar?

Salar för bild och musik finns i båda byggnaderna.

De yngre eleverna behöver gå över till 7-9 för slöjd och idrott

Fkl: 1 ggr/v för idrott (23 elever/lektion)

Åk 1: 2 ggr/v för idrott (23 elever/lektion)

Åk 2-3: 3 ggr/v för idrott och slöjd (23 elever/lektion)

NO-salar i F6 huset ska också användas av åk 4-6