Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur ser tillgång ut till elevhälsa och administration?

Elevhälsan och administrationen har sina kontor i det ena huset och möjlighet till samtalsrum finns i båda husen. Elevhälsans främsta uppdrag är att jobba hälsofrämjande och förebyggande. (Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen och Skolverket)