Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur ska pedagoger och övrig skolpersonal kunna samarbeta?

Samarbetet kommer att organiseras precis som idag. Arbetslag med gemensamt ansvar för en elevgrupp delar arbetsrum.