Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur tänker kommunen gällande idrottshallen?

Fler omklädningsrum i den nya skolan (12 st) samt möjlighet att byta om enskilt innebär bättre förutsättningar för en trygg miljö för eleverna.