Gäller Bygga, Bo och Miljö

Kan föreningslivet använda idrottshallen?

Idrottshallen är dimensionerad för skolans verksamhet, men ska kunna användas av föreningslivet utanför skoltid.