Gäller Bygga, Bo och Miljö

Saknas det inte viktiga lokaler?

Nej, skolan är en enhet F-9 och inom enheten finns alla lokaler.