Samverkansavtal och upphandling

Projektering av Ljungskileskolan sker genom ett så kallat samarbetsavtal, som regleras genom Lagen om offentlig upphandling (LOU). Regelmässigt är det entreprenaden av skolan som kommer att upphandlas av Uddevalla kommun.

Anledningen till att kommuner går in i samarbetsavtal är ofta att det finns utmaningar med många investeringar under en begränsad tid och med relativt liten egen resurs-kapacitet. Strategisk samverkan är en strukturerad samverkansform i byggbranschen, där byggherren, konsulter och byggentreprenör gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata