Gäller Bygga, Bo och Miljö

Ska åk 7-9 gå till F-6 flera gånger per dag?

Alla elever åk 7-9 går till matsalen, men via separat entré närmast vägen. (omkring 65 elever åt gången i fyra 30 minuters pass)

NO har en eller två klasser i taget och 3-4 ggr/vecka beroende på lektionernas längd. (28 eller 56 elever/lektion)

Praktisk hemkunskap genomförs idag med ½ klass i taget 1 ggr/v i åk 7 och 9. (14 elever/lektion)