Gäller Bygga, Bo och Miljö

Ska det vara en eller två skolor?

Skolan byggs som en F-9 enhet. En ledning, men sektionerad i stadier. Verksamheten bedrivs av lärarlag för respektive stadie. Organisationen av ledningen är något annat än organisationen av lärare runt elevgrupp.