Varför behöver det byggas en ny skola i området Ammenäs - Forshälla?

Ljungskile och kustzonen söder om Byfjorden är en expansiv del av Uddevalla kommun med en positiv befolkningstillväxt.

Kommunen ser ett behov av drygt 450 skolplatser i Ammenäs-Forshällaområdet för elever i åldrarna F-6, redan 2023. År 2028 så ökar den siffran till mer än 500 platser. Barn- och utbildningsförvaltningen beställde hösten 2019 en förstudie från samhällsbyggnadsförvaltning för att utreda vart dessa skolplatser ska lokaliseras.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00