Vem ska bygga skolan?

Kommunen har inlett ett samarbete med fastighetsbolaget Hemsö. Tillsammans med Hemsö kommer kommunen att projektera en ny skola, om marken bedöms lämplig.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata