Varför behöver det byggas en ny skola i området Ammenäs - Forshälla?

Ljungskile och kustzonen söder om Byfjorden är en expansiv del av Uddevalla kommun med en positiv befolkningstillväxt.

Kommunen ser ett behov av drygt 450 skolplatser i Ammenäs-Forshällaområdet för elever i åldrarna F-6, redan 2023. År 2028 så ökar den siffran till mer än 500 platser. Barn- och utbildningsförvaltningen beställde hösten 2019 en förstudie från samhällsbyggnadsförvaltning för att utreda vart dessa skolplatser ska lokaliseras.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata