Varför byggs inte Forshällaskolan ut?

Kommunen äger ingen ytterligare mark i anslutning till befintliga Forshällaskolan. Det finns heller inte kapacitet för vatten och avlopp till en utbyggnation. När kommunen tidigt undersökte alternativ för nya skolplatser identifierades området i den mer tätbebyggda kustzonen som mer lämpad för utbyggnation av offentlig service. Det är också i kustzonen många framtida Uddevallabor väntas bosätta sig, därför vill kommunen även förlägga servicen här.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata