Varför lägger man inte skolan tillsammans med en förskola?

Kommunen har undersökt möjligheten att anlägga en skola tillsammans med en förskola i förstudieprocessen. Vid de lokaliseringar där en sådan kombination prövades gick det inte att få till önskade synergieffekter, som gemensam tillagning, personal eller friytor.

Utredningen visade att det även fanns en mindre synergieffekt från att hämta och lämna förskole- och skolbarn på samma lokalisering.

Eftersom det är ett stort upptagningsområde, som också har flera olika förskolor med olika lokaliseringar så kommer ett relativt litet antal att ha barn som går på samma förskola som äldre syskon går på en skola.

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata