Vilka utredningar kommer utföras i arbetet?

Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen bedömt att följande utredningar behövs i ett initialt skede:

  • Geoteknik
  • Markmiljö
  • Dagvatten- och skyfallspåverkan
  • Naturvärdesinventering
  • Arkeologisk utredning
  • Bullerutredning
  • Bergsteknikutredning

Du måste peka ut minst ett arkiv via metadata