Är det inte rasrisk från ett berg intill Skäretskolan?

Det finns ingen betydande risk för ras från berget. Vi har tillsammans med sakkunniga identifierat ett mindre antal lösa stenblock som kommer att tas bort innan skolan byggs. När de lösa blocken är borttagna anser vi att området är säkert att vistas i, både för skolans verksamhet och för allmänheten.

Rubrik frågor och svar

Förslag på sidor