Blir det buller från den nya skolan?

De bullerutredningar som vi gjort visar att vi ligger under Naturvårdsverkets riktlinjer för buller, både när det gäller buller från skolverksamheten och buller från trafik.

Vi har jobbat aktivt för att minimera riskerna för störande buller från den nya skolan. Bland annat har vi anpassat området för att minska trafiken intill de kringliggande bostäderna. Vi har också placerat de intensiva ytorna där många elever vistas samtidigt på längst avstånd från bostäderna.

Rubrik frågor och svar

Förslag på sidor