Får skolpersonal vara delaktig i skolans utformning?

Ja, personalen på Forshällaskolan är delaktig och har fungerat som referensgrupp under hela processen. Vi samlar regelbundet in synpunkter från dem och informerar även fackliga representanter.

Rubrik frågor och svar

Förslag på sidor