Hur långt har planerna kommit med Skäretskolan?

Kommunen har arbetat fram en detaljplan för den nya skolan. Detaljplanen kommer att tas upp i kommunstyrelsen den 29 maj, och i kommunfullmäktige den 13 juni.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om den nya detaljplanen. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan byggprocessen starta.

Detaljplanearbete för Skäret skola>>

Rubrik frågor och svar

Förslag på sidor